100 Hệ Số Đề Cơ Bản Và Mẹo Chơi

Hệ số đề hay còn gọi là bộ số đề được định nghĩa và liệt kê các loại một cách rõ ràng. Nhưng với nhiều người mới chơi bộ môn lô đề thì những khái niệm như hệ đề, bộ đề, dàn đề, kép đề … dường như rất mông lung. Thường có các câu hỏi được đặt ra như sau:

Hệ số đề là gì? Hệ số đề 01 gồm những số nào? hệ 99 gồm những con nào? bộ đề 02 bao nhiêu số? … Bạn chỉ cần xem khái niệm và bảng thống kê 100 hệ đề ở dưới đây là có thể hiểu hết được những khái niệm cơ bản này?

Khái Niệm Hệ Số Đề

Hệ số đề là tập hợp 8 hoặc 4 số đề có chung một quy luật nhất định. Nếu là số kép thì hệ đề đó có 4 số, còn nếu không phải số kép thì hệ đề đó có 8 số. Danh sách các hệ số đề được liệt kê ở bảng dưới đây:

 

Hệ số đề  Danh sách số đề trong hệ
Hệ đề 00 00 05 50 55
Hệ đề 01 01 10 51 15 56 65 06 60
Hệ đề 02 02 20 52 25 57 75 07 70
Hệ đề 03 03 30 53 35 58 85 08 80
Hệ đề 04 04 40 54 45 59 95 09 90
Hệ đề 05 05 50 00 55
Hệ đề 06 06 60 56 65 51 15 01 10
Hệ đề 07 07 70 57 75 52 25 02 20
Hệ đề 08 08 80 58 85 53 35 03 30
Hệ đề 09 09 90 59 95 54 45 04 40
Hệ đề 10 10 01 60 06 65 56 15 51
Hệ đề 11 11 16 61 66
Hệ đề 12 12 21 62 26 67 76 17 71
Hệ đề 13 13 31 63 36 68 86 18 81
Hệ đề 14 14 41 64 46 69 96 19 91
Hệ đề 15 15 51 65 56 60 06 10 01
Hệ đề 16 16 61 11 66
Hệ đề 17 17 71 67 76 62 26 12 21
Hệ đề 18 18 81 68 86 63 36 13 31
Hệ đề 19 19 91 69 96 64 46 14 41
Hệ đề 20 20 02 70 07 75 57 25 52
Hệ đề 21 21 12 71 17 76 67 26 62
Hệ đề 22 22 27 72 77
Hệ đề 23 23 32 73 37 78 87 28 82
Hệ đề 24 24 42 74 47 79 97 29 92
Hệ đề 25 25 52 75 57 70 07 20 02
Hệ đề 26 26 62 76 67 71 17 21 12
Hệ đề 27 27 72 22 77
Hệ đề 28 28 82 78 87 73 37 23 32
Hệ đề 29 29 92 79 97 74 47 24 42
Hệ đề 30 30 03 80 08 85 58 35 53
Hệ đề 31 31 13 81 18 86 68 36 63
Hệ đề 32 32 23 82 28 87 78 37 73
Hệ đề 33 33 38 83 88
Hệ đề 34 34 43 84 48 89 98 39 93
Hệ đề 35 35 53 85 58 80 08 30 03
Hệ đề 36 36 63 86 68 81 18 31 13
Hệ đề 37 37 73 87 78 82 28 32 23
Hệ đề 38 38 83 33 88
Hệ đề 39 39 93 89 98 84 48 34 43
Hệ đề 40 40 04 90 09 95 59 45 54
Hệ đề 41 41 14 91 19 96 69 46 64
Hệ đề 42 42 24 92 29 97 79 47 74
Hệ đề 43 43 34 93 39 98 89 48 84
Hệ đề 44 44 49 94 99
Hệ đề 45 45 54 95 59 90 09 40 04
Hệ đề 46 46 64 96 69 91 19 41 14
Hệ đề 47 47 74 97 79 92 29 42 24
Hệ đề 48 48 84 98 89 93 39 43 34
Hệ đề 49 49 94 44 99
Hệ đề 50 50 05 55 00
Hệ đề 51 51 15 56 65 01 10 06 60
Hệ đề 52 52 25 57 75 02 20 07 70
Hệ đề 53 53 35 58 85 03 30 08 80
Hệ đề 54 54 45 59 95 04 40 09 90
Hệ đề 55 55 50 05 00
Hệ đề 56 56 65 51 15 06 60 01 10
Hệ đề 57 57 75 52 25 07 70 02 20
Hệ đề 58 58 85 53 35 08 80 03 30
Hệ đề 59 59 95 54 45 09 90 04 40
Hệ đề 60 60 06 65 56 10 01 15 51
Hệ đề 61 61 16 66 11
Hệ đề 62 62 26 67 76 12 21 17 71
Hệ đề 63 63 36 68 86 13 31 18 81
Hệ đề 64 64 46 69 96 14 41 19 91
Hệ đề 65 65 56 60 06 15 51 10 01
Hệ đề 66 66 61 16 11
Hệ đề 67 67 76 62 26 17 71 12 21
Hệ đề 68 68 86 63 36 18 81 13 31
Hệ đề 69 69 96 64 46 19 91 14 41
Hệ đề 70 70 07 75 57 20 02 25 52
Hệ đề 71 71 17 76 67 21 12 26 62
Hệ đề 72 72 27 77 22
Hệ đề 73 73 37 78 87 23 32 28 82
Hệ đề 74 74 47 79 97 24 42 29 92
Hệ đề 75 75 57 70 07 25 52 20 02
Hệ đề 76 76 67 71 17 26 62 21 12
Hệ đề 77 77 72 27 22
Hệ đề 78 78 87 73 37 28 82 23 32
Hệ đề 79 79 97 74 47 29 92 24 42
Hệ đề 80 80 08 85 58 30 03 35 53
Hệ đề 81 81 18 86 68 31 13 36 63
Hệ đề 82 82 28 87 78 32 23 37 73
Hệ đề 83 83 38 88 33
Hệ đề 84 84 48 89 98 34 43 39 93
Hệ đề 85 85 58 80 08 35 53 30 03
Hệ đề 86 86 68 81 18 36 63 31 13
Hệ đề 87 87 78 82 28 37 73 32 23
Hệ đề 88 88 83 38 33
Hệ đề 89 89 98 84 48 39 93 34 43
Hệ đề 90 90 09 95 59 40 04 45 54
Hệ đề 91 91 19 96 69 41 14 46 64
Hệ đề 92 92 29 97 79 42 24 47 74
Hệ đề 93 93 39 98 89 43 34 48 84
Hệ đề 94 94 49 99 44
Hệ đề 95 95 59 90 09 45 54 40 04
Hệ đề 96 96 69 91 19 46 64 41 14
Hệ đề 97 97 79 92 29 47 74 42 24
Hệ đề 98 98 89 93 39 48 84 43 34
Hệ đề 99 99 94 49 44

Cách đánh hệ đề dễ trúng.

Vì hệ đề có 4 hoặc 8 số, số lượng con số đề ít hơn so với những bộ hoặc dàn khác. Tim hiểu thêm về nhà cái Vn88Thabet Đồng nghĩa với việc khi đánh các hệ số đề thì tiền đánh cược sẽ ít hơn và tỷ trúng sẽ ít hơn. Vậy nên mọi người chỉ áp dụng đánh hệ đề cho một số cách sau:

  • Đánh bao vây: Có thể khi bạn mơ, kết, hoặc được ai nhắc một con số nào đó thì ngoài đánh bạch thủ con số đó ra, bạn đánh thêm hệ đề của con số đó nữa, để tăng % tỷ lệ trúng.
  • Đánh nuôi khung 3 ngày hoặc 5 ngày: Cách đánh này được áp dụng nhiều, khi ngày đầu tiên đánh mà không về, thì đế ngày thứ 2 vẫn đánh hệ đấy nhưng tăng số tiền cược lên. Thông thường sẽ nuôi khung 3 ngày, hoặc 5 ngày. Nếu 5 ngày vẫn chưa về thì nên bỏ và đánh hệ khác.
  • 3 hệ liền kề: Đã đấnh thì phải đánh 3 hệ liền kề nhau luôn, ví dụ đánh hệ 54, hệ 55, hệ 56. Thường sẽ đánh liền kề của hệ kép, và kiểu đánh này tổng là 20 con số.
  • Bỏ lẻ – bỏ chẵn: Ta thấy trong một hệ thì tỷ lệ số chẵn và số lẻ bằng nhau, nên có một cách đánh nữa đó là: đánh hệ bỏ lẻ, hoặc đánh hệ bỏ chẵn. VD: đánh hệ 60 bỏ lẻ gồm: 60 06 56 10 , hệ 99 bỏ chẵn gồm: 99 49.

 

Viết một bình luận