Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIES

Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Nhacai21. Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu cho mục đích của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu và các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành khác. Điều này có nghĩa là NHACAI21 chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý dữ liệu cá nhân của bạn và xác định các phương tiện và mục đích xử lý dữ liệu cá nhân. Chính sách bảo mật này điều chỉnh cách chúng tôi bảo vệ và xử lý thông tin đó. Xin vui lòng đọc nó cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với nội dung của nó, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu, có thể được truy cập bởi các công ty khác thay mặt cho NHACAI21. Tất cả các công ty có quyền truy cập như vậy sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn được nêu trong Chính sách này.

 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Loại thông tin đầu tiên là thông tin không xác định và không nhận dạng liên quan đến (những) người dùng, có thể được cung cấp hoặc thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ và tương tác với trang web (“Thông tin phi cá nhân”). Chúng tôi không thể xác định người dùng từ Thông tin phi cá nhân được thu thập.

Để nâng cao chức năng của Dịch vụ và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn, chúng tôi thu thập thông tin kỹ thuật do máy tính của bạn truyền đi (thông qua việc sử dụng cookie phân tích của bên thứ ba), bao gồm thông tin phần mềm và phần cứng nhất định (ví dụ: loại trình duyệt và hệ điều hành mà thiết bị của bạn sử dụng, tùy chọn ngôn ngữ, thời gian truy cập và tên miền của trang web mà từ đó bạn đã liên kết với Dịch vụ; v.v.).

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như hoạt động của người dùng (ví dụ: các trang đã xem, lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, duyệt trực tuyến, nhấp chuột, hành động, v.v.). Thông tin này được thu thập, trong số những thứ khác, cho mục đích nghiên cứu và phân tích về việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Chúng tôi tổng hợp, ẩn danh hoặc khử danh tính thông tin do Dịch vụ thu thập hoặc thông qua các phương tiện khác để thông tin đó không thể tự nhận dạng cá nhân bạn. Việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin tổng hợp hoặc không được xác định đó không chịu bất kỳ hạn chế nào theo Chính sách quyền riêng tư này và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho người khác không giới hạn và cho bất kỳ mục đích nào.

Loại thông tin thứ hai là thông tin nhận dạng cá nhân, cụ thể là thông tin xác định một cá nhân hoặc có thể với nỗ lực hợp lý xác định một cá nhân (“Thông tin cá nhân”). Điều này có thể được thu thập khi bạn đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi bằng cách cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn trên trang web hoặc khi bạn đăng nhận xét bao gồm tên và địa chỉ email của bạn để phản hồi lại một trong những mẩu tin tức của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các loại thông tin và chi tiết kết nối cụ thể liên quan đến thiết bị và phần cứng của bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP.

Nếu chúng tôi kết hợp Thông tin cá nhân với Thông tin phi cá nhân, thông tin kết hợp sẽ được coi là Thông tin cá nhân miễn là nó vẫn được kết hợp.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP TỰ ĐỘNG

Chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ IP của bạn, ngày và giờ bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi, phần cứng, phần mềm hoặc trình duyệt internet mà bạn sử dụng và thông tin về hệ điều hành máy tính của bạn, chẳng hạn như các phiên bản ứng dụng và cài đặt ngôn ngữ của bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về các nhấp chuột và các trang mà bạn đã xem. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, chúng tôi thu thập dữ liệu xác định thiết bị di động của bạn, cài đặt và đặc điểm dành riêng cho thiết bị, sự cố ứng dụng và hoạt động hệ thống khác.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI BẢO VỆ VÀ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN?

Chúng tôi rất cẩn trọng trong việc triển khai và duy trì tính bảo mật của Dịch vụ và thông tin của bạn. Chúng tôi áp dụng các quy trình và chính sách tiêu chuẩn của ngành để đảm bảo an toàn cho thông tin của người dùng và ngăn chặn việc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin nào như vậy, kể cả bằng cách sử dụng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL), để làm như vậy.

Khi chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định, chúng tôi có thể áp dụng các hợp đồng cụ thể đã được phê duyệt để cung cấp cho Thông tin Cá nhân sự bảo vệ tương tự như ở Châu Á.

Chúng tôi sẽ chỉ chuyển Thông tin Cá nhân của bạn đến các quốc gia đã được Ủy ban Châu Á coi là cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân.

Khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ ở , chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cho họ nếu họ đã đăng ký Bảo vệ quyền riêng tư yêu cầu họ cung cấp sự bảo vệ tương tự đối với dữ liệu cá nhân được chia sẻ giữa Châu Á.

Nếu bạn cảm thấy rằng quyền riêng tư của mình bị xử lý không theo chính sách của chúng tôi, hoặc nếu bất kỳ người nào cố gắng lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc hành động theo cách không phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp để xử lý bất kỳ vi phạm Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi nghi ngờ và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý nào có liên quan về vi phạm mà chúng tôi buộc phải làm như vậy, theo quy định của pháp luật.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập và phân tích dữ liệu cá nhân để cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, đặc biệt là để cung cấp cho bạn nội dung có liên quan và thú vị, đồng thời tiến hành phân tích và đo lường để hiểu cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp hoặc dữ liệu thống kê về người dùng của chúng tôi duyệt các hành động và mẫu cho bên thứ ba (ví dụ: nhà quảng cáo) theo cách không xác định bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi gửi các email quảng cáo liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cho những khách truy cập đã chọn tham gia nhận các thông tin liên lạc như vậy. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trừ khi bạn đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi để làm như vậy.

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân trên các cơ sở pháp lý khác nhau được nêu trong Điều 6 (1) của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu. Dữ liệu của bạn có thể được xử lý khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn cho một mục đích xử lý cụ thể. Khi việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc nhấp vào nút “hủy đăng ký” trong thư từ mà bạn nhận được từ chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là thành viên; khi công ty của chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý theo đó yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân; và khi cần xử lý cho các mục đích lợi ích hợp pháp do công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi ngoại trừ trường hợp lợi ích đó bị ghi đè bởi lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của một người được xác định hoặc có thể nhận dạng được mà dữ liệu cá nhân có liên quan.

 

THÔNG TIN COOKIES

Cookie là những phần dữ liệu nhỏ được cung cấp trên máy tính của bạn để ghi nhớ những gì bạn nhập khi duyệt một trang web. Để biết thêm thông tin về cookie và cách chúng hoạt động, vui lòng truy cập: www.aboutcookies.org. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ của mình và để nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn, chẳng hạn như để hiển thị cho bạn thông tin phù hợp nhất khi bạn quay lại trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie. Bạn có thể quản lý việc sử dụng cookie, tắt hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Chức năng trợ giúp trong trình duyệt ưa thích của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin chính xác. Một số trình duyệt cung cấp hướng dẫn cookie hữu ích:

 

Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=vi&answer=95647&p=cpn_cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Safari 5 dành cho Mac: https://support.apple.com/e

Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html

Ngoài ra, Google Analytics cung cấp các tùy chọn chọn không tham gia của riêng mình:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Trong trường hợp thiết bị di động, có thể cần tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị để quản lý cookie một cách hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có thắc mắc.